Rada Rodziców 2020-2021


   PRZEWODNICZĄCA:

    p. Ewa Adamiak

   Z - CA PRZEWODNICZĄCEJ:

      p. Wioletta Klimczak

   SEKRETARZ:

      p. Emilia Widawska

   SKARBNIK:

         p. Aleksandra Walczak-Guzdraj